Palvelumme

  • savuhormien ja tulisijojen nuohoustyokuva4.jpg
  • keskuslämmityskattiloiden nuohoukset
  • hormien kuvaus
  • hormikartoitus
  • hormien ja tulisijojen tiiveyskokeet

Nuohousta on kautta aikojen suoritettu, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö (energiansäästö) sekä ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi.
tyokuva5.jpg